Kohti Jumalallisen Anarkian Utopiaa: Kulttuuriantropologinen Tutkimus Monikansallisen Auroville-Yhteisön Kulttuurin Muutoksesta

Towards the Utopia of Divine Anarchy: An Anthropological Study on Culture Change in the Multinational Township of Auroville

2002 Thesis Paper Finnish social / political / economy


Institute: University of Jyväskylä
Author: Jukka Jouhki
Contact: Jukka Jouhki Retkeilijäntie 8 B 27 70200 KUOPIO FINLAND tel. +358-50-575 0576, +358-17-282 0624
Email: jukjouh@st.jyu.fi